Cases / Zorg

OPEN helpt huisartsen om veilig, online medische gegevens te delen met hun patiënten

05-12-2019 3 minuten

Grote veranderingen vragen om een landelijke aanpak. Bijvoorbeeld als het gaat over eenheid van taal en techniek of het uitwisselen van gezondheidsgegevens. Een landelijke aanpak is noodzakelijk om te voorkomen dat iedereen zelf het wiel gaat uitvinden, met het risico dat elke regio een andere weg inslaat. Het programma OPEN is zo’n landelijke aanpak. De koepelorganisaties InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben dit programma opgezet om het veilig online delen van medische gegevens voor ruim 5000 huisartsenpraktijken het nieuwe normaal te maken.

De vraag

Morgens is zowel in het programmateam als in verschillende projecten betrokken. Voor het programmateam is gewerkt aan de inrichting van het programmabureau en de werkwijze voor de regio’s. Voor het project scholing had Morgens een actieve rol bij het opstellen van de plannen. In de projecten regionale coalities en datamanagement voert Morgens de projectplannen ook uit.

OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de VIPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). Om OPEN samen met de huisartsen, regionale coalities en HIS-leveranciers tot een succes te maken, is er een programmateam aangesteld.

“OPEN is een meerjarig subsidieprogramma dat ruim 5000 huisartsenpraktijken vraagt om patiënten veilig online inzage te geven in hun eigen dossier (H-EPD). In 57 regionale coalities wordt die uitdaging door het hele land opgepakt. Bij OPEN vinden we met elkaar gaandeweg een nieuwe, passende werkwijze voor alle betrokken partijen zowel bij het Rijk als in de regio én in de praktijk. Fantastische uitdaging om al die coalities te mogen begeleiden.”

De aanpak

Morgens vervult op verschillende onderdelen een rol in het OPEN-programma:

  • Een goed georganiseerd programma is een randvoorwaarde voor succes. Morgens ondersteunt het OPEN-programma door het inzetten van een programmasecretaris. De programmasecretaris verzorgt de bestuurlijke ondersteuning van het programmamanagement en heeft een belangrijke rol bij de sturing op de strategische doelen.
  • In het project Regionale Coalities heeft Morgens eerst de aanpak voor de ondersteuning van de regionale coalities vormgegeven. Vervolgens zijn 57 regionale coalities begeleid bij het indienen van hun subsidieaanvraag. Om de uitvoering van de subsidieregeling goed te begeleiden vindt intensieve afstemming plaats met de projectleiders uit de regio’s, het Ministerie van VWS en de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).
  • Morgens voert het datamanagement uit. Wij helpen de regiocoalities met het opschonen, verzamelen en aanleveren van de benodigde data voor de subsidieaanvraag. Daarnaast bieden we inzicht in de voortgang op scholing, de inzagemogelijkheid vanuit de HIS-leveranciers en het gebruik door patiënten. Ten slotte leveren we input voor onderzoek en de maatschappelijke kosten-baten analyse.
  • Morgens is actief betrokken geweest bij het opzetten van de scholingsmodules. Het OPEN-programma biedt verschillende e-learning modules aan om de huisartsen zo goed mogelijk te faciliteren bij deze verandering. De opzet van de scholingsmodules is inmiddels afgerond en overgedragen aan de projectleider.

Het resultaat

De randvoorwaarden zijn ingevuld, de plannen zijn gemaakt en zelfs de benodigde aanpassingen in de Beleidsregel VIPP OPEN zijn gerealiseerd. Vrijwel alle huisartsen in Nederland doen mee met OPEN in 57 regionale coalities. Alle coalities hebben een subsidieaanvraag gedaan, scholing voor de huisartsen is ingericht, het datamanagement staat en het programma is klaar voor de volgende fase. Dit betekent dat regionale coalities de volgende stap kunnen gaan zetten en in de loop van 2020 patiënten inzage krijgen in het H-EPD. Later in het jaar volgt de koppeling naar de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Daarna wordt het ook mogelijk om zelfmetingen te doen en die online in je eigen dossier te zetten en te delen met de huisarts. Gaandeweg realiseren we daarmee de ambitie om als patiënt steeds meer medische gegevens van verschillende zorgverleners op één plek online en veilig te kunnen inzien.

In 2022 moet bij meer dan 95% van alle huisartsenpraktijken iedere patiënt veilig online het eigen dossier kunnen inzien. Voor OPEN is het doel dat 40% of meer van de patiënten in Nederland dat ook doet.

“Het is mooi om inzichtelijk te maken wat de voortgang is op de hoofddoelen van het OPEN-programma. Dankzij de inspanningen van de regiocoalities, de HIS-leveranciers en de collega’s bij OPEN zie je dat we dagelijks dichter bij die doelen komen. Dat motiveert enorm!”

Meer weten?

Als je vragen hebt naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Petra van Zeeland, partner bij Morgens.