Cases / Onderwijs

Open Education bij de TU Delft

20-02-2024 2 minuten

Drie projecten die leiden tot versnelling in het delen en hergebruiken van open leermaterialen

In 2023 hebben de TU Delft en Morgens samengewerkt om een aantal Open Education doelen op projectmatige wijze te realiseren. De inbreng van Morgens bestond uit projectleiding over drie projecten en het werken met een gestructureerde aanpak om de doelen in stappen te bereiken. Lees in dit artikel een korte toelichting op de projecten die tot versnelling (gaan) leiden bij de TU Delft in het delen van open leermaterialen.

Over Open Education bij de TU Delft

Met het Open Science Programma 2020-2024 (OSP) heeft de TU Delft het doel om Open Science de standaard werkwijze te laten worden in het onderwijs en onderzoek. Het OSP heeft zeven pijlers waar Open Education (OE) er een van is. Een van de beoogde resultaten van de pijler OE is het vergroten van het gebruik van open leermaterialen. Open betekent dat docenten (en ook studenten) te allen tijde toegang hebben tot leermaterialen en deze materialen kunnen aanpassen, bewerken en verspreiden onder de licentievoorwaarden van de Creative Commons licentie. De TU Delft beschouwt onderwijs met open leermaterialen als een noodzakelijke organisatietransformatie, om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen garanderen en haar expertise buiten de grenzen van de universiteit te kunnen delen.

De vraag

De kracht van projectmatig samenwerken

Met education en copyright experts en ervaren trainers beschikt de TU Delft Library over veel inhoudelijke kennis. Voor drie verschillende projecten is een projectmanager van Morgens aangesteld om deze projecten in goede banen te leiden en projectmanagement expertise te bouwen binnen de Library. De inhoudelijke kennis vanuit de TU Delft is samengebracht in een team waarbij voor alle teamleden duidelijk werd wie wanneer en op welke manier betrokken zou zijn bij het behalen van de doelen.

De aanpak

Projectmanagement in vier fasen

Met het team is een op maat gemaakte werkwijze volgens vier fases van projectmanagement toegepast: een inventarisatiefase, creatiefase, uitvoeringsfase en evaluatiefase.
In de eerste fase is met het team concreet gemaakt welke trainingsmaterialen over open leermaterialen al ontwikkeld waren en welke materialen nog misten. Door het opstellen van leerdoelen en een lesplan werd precies duidelijk welke materialen nog ontwikkeld moesten worden. In de creatiefase lag de focus op het updaten van bestaande leermaterialen en toevoegen van missende materialen.

Voortgang houden in de samenwerking

Om voortgang te behouden is het belangrijk met het team in de uitvoeringsfase scherp te houden: hoe hebben we het vorige week gedaan, wat gaan we deze week doen en hoe doen we het ten opzichte van de projectdoelen. In samenspraak met het team is gekozen te werken met weekstarts afgewisseld met inhoudelijke werksessies en maandelijkse teamoverleggen. In de evaluatiefase zijn de resultaten geborgd.

Het resultaat

Drie projecten die versnelling brengen in het delen van open leermaterialen bij de TU Delft

Met de projectmatige werkwijze is concrete voortgang geboekt op de volgende projecten:

  1. Er is een training voor docenten gerealiseerd, erop gericht om aan de slag te gaan met het gebruiken en maken van open leermaterialen. Deze training is inmiddels open beschikbaar voor andere kennisinstellingen.
  2. In 2022 is binnen de TU Delft het Open Education Stimulation Fund opgestart gericht op het initiëren van innovatieve projecten voor onderwijzend personeel gerelateerd aan open leermaterialen. Dit fonds is een succes en om de voortgang van de verschillende goedgekeurde projecten bij te houden is een visuele rapportage gemaakt.
  3. Een grote hoeveelheid digitale leermaterialen is ‘eigen werk’ van docenten. Dit eigen werk zou in principe geschikt zijn om te publiceren als open leermaterialen. Door inzet van de CopyrightCheck en een bijbehorende beslisboom (flowchart) zoals weergegeven hieronder, wordt per faculteit gewerkt aan inzicht in de hoeveelheid potentiële open leermaterialen die zij kunnen gebruiken.
Beslisboom CopyrightCheck

 

Meer weten?

Wil je doorpraten naar aanleiding van deze case? Neem gerust contact op, we vertellen je graag meer.