Actueel / Zorg

Ziekenhuiszorg zal drastisch veranderen voor zowel patiënten als medewerkers

11-10-2018 2 minuten

Morgens doet onderzoek naar het ziekenhuis van morgen

Er komen minder en kleinere ziekenhuizen, grote internationale techreuzen nemen binnen 10 jaar minimaal 20% van de ziekenhuiszorg in Nederland over en ziekenhuispersoneel werkt dan minstens 1 dag per week buiten de muren van het ziekenhuis. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek door Morgens naar de ziekenhuiszorg over 10 jaar.

Download het onderzoek

Onbekendheid over ziekenhuis van morgen

Veel zorgorganisaties werken hard aan de verbetering van hun dienstverlening. Bijvoorbeeld als gevolg van fusies, veranderende omstandigheden in wet- en regelgeving of een EPD-implementatie. Het voorsorteren op grootschalige (technologische) veranderingen of – als gevolg daarvan – marktverandering, ontbreekt echter in veel ziekenhuizen.

Wellicht heeft dat te maken met onbekendheid over hoe het ziekenhuis van morgen eruit ziet. Wat gaat er eigenlijk veranderen? Hoe groot is de impact daarvan? Wanneer gaan deze veranderingen optreden? Deze vraagstukken vormen de aanleiding van het onderzoek door Morgens. Doel is om het beeld over het ziekenhuis van morgen te verstevigen en ervoor te zorgen dat ziekenhuizen proactief kunnen inspelen op deze ontwikkelingen.

Zes kernthema’s

In het onderzoek staan twee vragen centraal:

  • Hoe ziet het ziekenhuis van morgen eruit?
  • Wat kunnen ziekenhuizen nu al doen om zich hierop voor te bereiden?

Om deze twee vragen te beantwoorden, deed Morgens zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek bij beslissers in de zorg.

In het ziekenhuis van morgen komen zes kernthema’s terug, die in het onderzoeksrapport nader toegelicht worden. Een daarvan is de technologische ontwikkeling en de impact daarvan op data. Een tweede ontwikkeling is de komst van kleinere, maar ook minder ziekenhuizen.

Andere impactvolle thema’s betreffen het bieden van zinnige en waardevolle zorg én het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Daarnaast zal er een personalisering van de zorg plaatsvinden, alsmede een afname van het aantal regels binnen de zorg. Zo zal de zorg over tien jaar op een andere manier verantwoord en gefinancieerd worden.

Nu voorsorteren is cruciaal

Wanneer het ziekenhuis van morgen gerealiseerd zal zijn, is nog onzeker. Maar nu voorsorteren op deze ontwikkelingen is cruciaal, zo blijkt uit het onderzoek.

Download de whitepaper over het onderzoek naar ‘Het ziekenhuis van morgen’ en ga aan de slag!

Download whitepaper ‘het ziekenhuis van morgen’

Event

Gratis webinar: Op naar de GGZ van Morgen

08-12-2021 2 minuten
Lees meer
Interview

De toekomst van de GGZ: echt meedoen!

02-12-2021 6 minuten
Lees meer
Interview

Mark Janssen (Radboudumc) en Ron Roozendaal (Ministerie van VWS) in gesprek over digitale transformatie in de zorg

02-11-2021 < 1 minuut
Lees meer
Artikel

Met een strategische koers voor de regio de juiste zorg op de juiste plek

29-10-2021 3 minuten
Lees meer