Actueel / Zorg

Bestaande ziekenhuiscapaciteit ook in de toekomst nodig

24-06-2021 < 1 minuten

Door vergrijzing stijgt de vraag naar ziekenhuiszorg. Uit analyses van het Bravis ziekenhuis blijkt dat grote inspanningen nodig zijn om de toegankelijkheid van ziekenhuiszorg in West-Brabant ook voor de toekomst te behouden. De bestaande capaciteit blijft hard nodig. Daarnaast zijn grote veranderingen noodzakelijk, zowel binnen als buiten het ziekenhuis.

‘Ons ziekenhuis van morgen’

Het Bravis ziekenhuis werkt aan het realiseren van een nieuwe ziekenhuislocatie, ter vervanging van de huidige twee locaties. Dit vraagt om inzicht in de toekomstige ontwikkelingen, zowel in de regio als in de wereld van medisch-specialistische zorg en gezondheid. Het Bravis ziekenhuis is daarom eind 2018 gestart met het traject ‘Ons ziekenhuis van morgen’ onder begeleiding van Morgens en SiRM.

Uit de uitvoerige scenario-analyse voor dit visietraject kwam een aantal cruciale bevindingen die veel invloed hebben gehad op de keuzes die Bravis uiteindelijk heeft gemaakt. Deze bevindingen delen we in een whitepaper op Zorgvisie.

Whitepaper met bevindingen analyse Bravis 

In deze whitepaper beschrijven we de bevindingen naar aanleiding van de scenario-analyse in het Bravis ziekenhuis. Er is onder andere gekeken naar de mogelijkheden om de groeiende zorgvraag te beperken en welke veranderingen er binnen en buiten het ziekenhuis nodig zijn om de patiënt van de toekomst meer eigen regie te kunnen laten voeren.

Meer weten?

Heb je vragen over het traject dat het Bravis ziekenhuis heeft doorlopen? Wil je meer weten over wat de toekomstige ontwikkeling van de zorgvraag voor jouw ziekenhuis betekent? Of wil je van gedachten wisselen over hoe je hier als ziekenhuis op kunt anticiperen? Neem contact op met Frank van Berkel, partner bij Morgens.

Artikel

Terugblik webinar Regioplan Haaglanden

07-03-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Regionale samenwerking start met een goede relatie

15-02-2024 5 minuten
Lees meer
Event

Terugblik webinar zorgambities realiseren: van strategie tot executie

13-02-2024 < 1 minuten
Lees meer
Interview

Minder administratie lasten in de zorg: in gesprek met Evean en Icare

05-02-2024 < 1 minuten
Lees meer