Ali Imziln

Ali legt sterk de nadruk op menselijke interactie, omdat hij gelooft dat dit de basis vormt voor duurzaam succes in elke organisatie.

ali.imziln@morgens.nl06 45 954 991

“Vooruitgangskracht is voor mij mensen, kennis en omgeving bij elkaar brengen en de aanwezige energie gebruiken als brandstof op weg naar de uitdagingen van nu en morgen.”

Ali Imziln

Over Ali

Ali Imziln (1982) werkt sinds oktober 2023 bij Morgens. Hiervoor heeft hij negen jaar gewerkt bij de gemeente Amsterdam en later als interimmanager bij de Rijksoverheid, via Stichting Intermin. Als interimmer is hij betrokken geweest bij meerdere complexe projecten op het gebied van IT, IV en organisatieontwikkeling. Zo heeft hij ervaring opgedaan met het realiseren van efficiënte processen en het leveren van uitstekende klantenservice. Hij werkt graag samen met stakeholders om vanuit innovatieve oplossingen gedragen scenario’s te ontwikkelen. De afgelopen drie jaar heeft Ali verschillende opdrachten uitgevoerd volgens een Agile & SAFe-methodiek.

Ali is gepassioneerd in het opbouwen van constructieve relaties en fungeert als een rustpunt, zelfs te midden van de meest hectische omstandigheden. Hij streeft naar het behalen van afgesproken doelen en zorgt ervoor dat de organisatie naadloos blijft functioneren. Dankzij zijn ervaring kan hij op strategisch niveau communiceren met verschillende belanghebbenden en waardegedreven oplossingen adviseren voor complexe vraagstukken. Hij benadert opdrachten vanuit verschillende sturingsfilosofieën en geeft daarbij aandacht en ruimte voor intermenselijke samenwerking en draagvlak.