Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Digitalisering in de zorg door Morgens

Met MedMij is de patiënt regisseur van zijn gezondheidsgegevens

De vraag

Het ziekenhuis, de huisarts, de gemeente: op allerlei plekken worden gezondheidsgegevens over patiënten opgeslagen, maar patiënten zelf kunnen maar moeilijk bij de informatie over hun eigen gezondheid. Daarin moet het programma MedMij verandering gaan brengen. Het beoogt om de digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional op gang te brengen. Het Ministerie van VWS en de Patiëntenfederatie Nederland hebben Morgens gevraagd in het programma MedMij.

Morgens is zowel in het programmamanagement als in de projecten ‘afsprakenstelsel’ en ‘financieringsmodaliteiten’ actief betrokken.

MedMij is een programma van een brede coalitie van partijen in de zorg. Uitgangspunt van het programma is om samen met partijen die al initiatieven ontplooid hebben te komen tot toetsbare eisen, standaarden, afspraken en financieringsmodaliteiten. Zo heeft straks iedereen die wil toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsoverzicht in de vorm van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

“MedMij is een echte digitale transformatie rondom persoonlijke gezondheidsgegevens: met weerbarstige randvoorwaardelijke projecten en een uitdagende veranderopgave. Erg uitdagend om daar vorm en inhoud aan te geven als programmamanager.”

Mark Elstgeest Partner Morgens

De aanpak

Met de volgende onderdelen krijgen wij dit voor elkaar:

  • MedMij stelt financiering in het vooruitzicht voor leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Morgens werkt mee in het project financieringsmodaliteiten aan een stelsel van duurzame financiering voor PGO’s. Om dit te realiseren vindt intensieve afstemming plaats met leveranciers, het Ministerie van VWS en zorgverzekeraars.
     
  • MedMij ontwikkelt het MedMij-afsprakenstelsel. Op deze manier weten alle betrokken partijen dat uitwisseling van gegevens veilig en betrouwbaar plaatsvindt. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over (informatie)standaarden zodat organisaties niet met elke PGO een nieuwe koppeling hoeven te maken. Morgens onderscheidt zich door zowel inhoudelijk als projectmatig bij te dragen aan het afsprakenstelsel.
     
  • Morgens voert het programmamanagement uit: zij zorgt ervoor dat alle projecten verlopen volgens planning en bewaakt de strategische doelstellingen van het programma. Daarnaast onderhoudt Morgens het contact met de stuurgroep en andere belangrijke stakeholders; gezien de (politiek) complexe context is dit een uitdagende opdracht.

“MedMij is een langlopend programma met een strategische veranderopgave. Het programma verloopt volgens planning en begroting. Het bijzondere aan dit programma is dat MedMij een enorme positieve maatschappelijke impact kan hebben. Daarnaast vraagt gegevensuitwisseling in de zorg tussen patiënt en professional om een digitale transformatie. Een verandering op deze schaal is nog een ongebaand pad waardoor we samen met elkaar moeten uitvinden wat de beste manier is.”

Herbert Fetter Consultant Morgens

Het resultaat

Vanaf 2018 kunnen de eerste personen gebruik maken van een persoonlijke gezondheidsomgeving die gegevens uitwisselt volgens de MedMij-afspraken. In 2020 moet voor iedere Nederlander een PGO beschikbaar zijn en kan elke Nederlander die dat wil regie voeren over zijn eigen gezondheidsgegevens.

Hierdoor hoeven patiënten bijvoorbeeld niet elke keer opnieuw hun verhaal te vertellen bij een bezoek aan een specialist of kunnen ook zelfmeetgegevens ingezet worden bij een behandeling, waardoor heel wat bezoeken aan een arts niet meer noodzakelijk zijn.

“Morgens is op verschillende plekken in het programma actief en weet goed structuur aan te brengen bij dit complexe vraagstuk. Daarbij zorgen de consultants van Morgens voor een goed tegengeluid in de scopebewaking en het verwoorden naar de buitenwereld. Naast het programmamanagement draagt Morgens ook inhoudelijk veel bij aan MedMij.”

Indra Henneman Projectleider afsprakenstelsel MedMij

Voor meer informatie over deze case of wat onze aanpak bij digitalisering voor uw organisatie kan betekenen, kunt u contact opnemen met Mark Elstgeest, partner Morgens, via telefoonnummer 071 3313 640 of elstgeest@morgens.nl.

 

Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens