Cases / Overheid

Samen op weg naar Maashorst met behulp van serviceformules

09-11-2021 2 minuten

Morgens heeft de gemeente Maashorst geholpen bij het opstellen van het dienstverleningsconcept, het uitvoeringsplan dienstverlening en dienstverleningspilots. Dat alles in aanloop naar de herindeling op 1 januari 2022. Morgens was gedurende het gehele traject betrokken bij de werkgroep dienstverlening. We gaven strategisch advies en hielden de werkgroep dienstverlening scherp, wat leidde tot tastbare resultaten. De aanpak van Morgens heeft gezorgd voor draagvlak binnen de organisaties en de interne samenwerking is verbeterd. Wil je weten hoe? Lees dan verder.

Achtergrond

Gemeente Uden en Landerd gaan op 1 januari 2022 samen tot de gemeente Maashorst. Ter voorbereiding op de realisatie van de herindeling zijn een aantal werkgroepen ingesteld met ieder een eigen thema. De werkgroep dienstverlening heeft Morgens gevraagd hen te ondersteunen, omdat wij ook betrokken waren bij de dienstverleningsvisies van de herindelingsgemeenten Altena en Land van Cuijck.

De vraag

De werkgroep zocht een strategisch adviseur met kennis en expertise op het gebied van gemeentelijke dienstverlening. Een adviseur die hen onder andere kon begeleiden in het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept, een uitvoeringsplan en het maken van een start met de implementatie van serviceformules. Daarnaast had de werkgroep behoefte aan capaciteit en ervaring voor het organiseren en faciliteren van bewonersparticipatie.

Gemeente Maashorst i.o.

De gemeente Uden en de gemeente Landerd gaan samen op 1 januari 2022. Daarmee vormen zij een nieuwe gemeente met naam gemeente Maashorst. Een gemeente in het oosten van Brabant, een hechte gemeenschap en een ligging midden in het natuurgebied de Maashorst. Zij bestaat uit de dorpen Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland met ieder een eigen identiteit. Samen hebben zij meer dan 55.000 inwoners.

De aanpak

De ondersteuning van Morgens is op te splitsen in een tweetal fasen. De strategie en visievorming en de daadwerkelijke uitwerking van de visie (het dienstverleningsconcept).

1. Strategie en visievorming

Morgens is gestart met een inspiratiesessie voor de werkgroep dienstverlening. Doel van deze sessie was om met behulp van de theorie over serviceformules en omnichannel inspiratie te krijgen voor het dienstverleningsconcept. Dit was het startpunt voor het formuleren van de uitgangspunten voor dienstverlening. Janneke van Vugt, voorzitter van de werkgroep dienstverlening, noemt het moment dat Maashorst bewust heeft gekozen voor serviceformules een belangrijk moment in de aanpak. Dat heeft gezorgd voor nog meer focus.

Vervolgens zijn samen met Morgens online bijeenkomsten georganiseerd met medewerkers en inwoners om de serviceformules invulling te geven. Uiteindelijk is alle opgehaalde input, samen met eerdere input vanuit de Toekomstvisie, verwerkt in het dienstverleningsconcept. Dit is de basis voor alle dienstverlening van de gemeente Maashorst.

Het dienstverleningsconcept is in maart 2021 goedgekeurd door de gemeenteraden van Landerd en Uden.

2. Van strategie en visie naar uitvoering

Met de goedkeuring startte ook een volgende fase in de ondersteuning. Het dienstverleningsconcept moest uitgewerkt worden in een uitvoeringsplan. Want hoe gaat de dienstverlening van Maashorst er concreet uit zien? Wat betekent het werken met serviceformules?

Morgens heeft Maashorst ondersteund met het maken en uitvoeren van het implementatieplan serviceformules. Dat deden we door pilots uit te voeren. We startten met twee pilots om zo een concretere invulling te geven aan de snelserviceformule en de ontwerpformule. Om input op te halen van inwoners zijn twee klantreizen uitgevoerd. We deden een klantreis ‘aanvraag uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)/akte burgerlijke stand’ en een klantreis ‘aanvraag jeugdhulp’. Dit heeft niet alleen geresulteerd in inzicht in de behoeften en wensen van de inwoner, maar ook in inzicht in wat zij waarderen aan de huidige dienstverlening.

De uitgangspunten vanuit het dienstverleningsconcept, de inzichten vanuit de sessies met medewerkers, inwoners en ketenpartners én de twee klantreizen zijn verwerkt in de vijf serviceformules van Maashorst. Deze vormen het fundament van de toekomstige dienstverlening.

Het resultaat

Het gehele portfolio dienstverlening in augustus 2021 is opgeleverd aan de kwartiermaker/beoogd gemeentesecretaris om de uitvoering voort te zetten. Het portfolio bestaat uit het uitvoeringsplan klantcontact, de serviceformules van Maashorst, de pilot dienstverlening en de pilot sociaal. Hiermee heeft de werkgroep dienstverlening samen met Morgens de gemeente Maashorst in staat gesteld een sterke start te maken met haar dienstverlening in 2022.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze opdracht of ben je benieuwd wat Morgens voor jouw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met Jeske Gunterman of Peter-August Keur.