Cases / Overheid

Met de ICT Campus is Veenendaal hét landelijke IT-centrum voor Food, Health en Tech

08-09-2018 3 minuten

In de ICT Campus werken meer dan 100 bedrijven, de Wageningen Universiteit, twee hbo-instellingen, een mbo-instelling én de gemeente Veenendaal samen aan een versnelling van groei en vernieuwing van het ICT-bedrijfsleven in de regio FoodValley. Morgens maakt als projectcoördinator deel uit van het programmateam.

De vraag van de gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een economische profilering op het vlak van ICT-bedrijvigheid. Veenendaal ziet een sterke vertegenwoordiging van bedrijven die in de ICT-sector actief zijn. Ze dragen bij aan de werkgelegenheid en aan de ontwikkelingspotentie van de regio Food Valley. Veenendaal als hét landelijke ICT-centrum in 2025 voor Food, Health en Tech, met een groeiend ICT-bedrijfsleven, tóp ICT-onderwijs en een sterk innovatief ontwikkelklimaat, dat is het doel. Maar hoe bereik je dat? De gemeente Veenendaal heeft Morgens gevraagd hen te ondersteunen bij het opzetten en coördineren van onderdelen van het ICT Campus Programma.

In de opstartperiode heeft de gemeente Veenendaal als kwartiermaker verschillende partijen bij elkaar gebracht en hen enthousiast gemaakt om deel te nemen. Deze partners zijn afkomstig uit het ICT-bedrijfsleven en het ICT-onderwijs uit de regio, zoals het ROCA12, Christelijke Hogeschool Ede en de Hogeschool Utrecht. Met elkaar hebben zij nagedacht welke strategische doelen zij kunnen verbinden om samen tot één gezamenlijk programma te komen. Ook is nagedacht welke activiteiten en projecten ervoor kunnen zorgen de doelen te bereiken.

De ICT Campus

In de ICT Campus, een initiatief van de gemeente Veenendaal, werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid samen aan een versnelling van groei en vernieuwing van het ICT-bedrijfsleven in Veenendaal en de regio FoodValley. Nadat de eerste fase van de ICT Campus in juni 2017 succesvol is afgerond, is de tweede fase ingezet die loopt tot 2020, waarbij in totaal 2,8 miljoen wordt uitgetrokken. Er lopen tal van projecten die er uiteindelijk voor zorgen dat Veenendaal in 2025 de ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs.

De aanpak

Tegelijk met het ontwikkelen van het programma is ook de organisatie opgezet, met een programmamanager en projectcoördinatoren. Deze projectcoördinatoren zijn per strategisch doel verantwoordelijk voor de voortgang van alles wat er binnen deze pijler gebeurt.

Morgens maakt als projectcoördinator deel uit van het programmateam en is verantwoordelijk voor 3 strategische pijlers:

  1. Snellere groei van jonge ICT-ondernemingen en starters
  2. Beter innovatief klimaat bij ICT-bedrijven in de regio
  3. Betere aansluiting ICT-onderwijsinhoud op arbeidsmarktwensen.

Daarnaast ondersteunt Morgens de programmamanager bij het inbedden van de programma-aanpak en de ICT-ambities in de gemeentelijke organisatie zelf.

Om deze doelen te halen, zijn per pijler diverse activiteiten en projecten opgestart. De projecten worden uitgevoerd door de betrokkenen vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. Een voorbeeld is de innovatieve pilot waarbij de Wageningen Universiteit en Vitalhealth, een softwareontwikkelaar op het gebied van eHealth, met elkaar een pilot uitvoeren op het koppelvlak van personal nutrition en eHealth.

De rol van Morgens als projectcoördinator verschilt per project: vaak is het leggen van verbindingen en aanjagen voldoende zoals voor deze innovatieve pilot. Bij andere activiteiten zit de coördinator bijvoorbeeld de werkgroep voor, onderhoudt ze contacten met de provincies of bespreekt ze de voortgang van projecten binnen het programma met de wethouder van de gemeente.

De verschillende taken zijn in het volgende plaatje uitgewerkt:

Alieke Jansen: “Als projectcoördinator schakel ik constant tussen mensen uit verschillende organisaties en heel diverse onderwerpen. Zo kan ik op één dag aan tafel zitten met mbo- en hbo-docenten en een IT-bedrijf om een plan uit te werken voor een platform met online IT-courses, ga ik op gesprek bij een bedrijf dat start-ups begeleidt om ideeën op te doen voor ons eigen ICT Campus Startersloket, bel ik met een informatiemanager van een buurtgemeente om de acties uit het regionale Open Datateam door te nemen en eindig ik de dag op een netwerkevent van IT bedrijven uit de regio. Ik probeer hier constant voor ogen te houden waar we als ICT Campus over een paar jaar willen staan en wat we dus wel, maar soms ook níet moeten doen.”

Het resultaat

In september 2017 is de tweede fase van het ICT Campus Programma van start gegaan. Gemeente, bedrijfsleven en onderwijs hebben een convenant ondertekend. Daardoor committeren ze zich financieel en inhoudelijk aan het ICT Campusprogramma, waarbij alle partners zowel in euro’s als in kennis en menskracht bijdragen. De activiteiten die al zijn opgestart, kunnen nu verder doorgroeien en een vliegwieleffect veroorzaken voor volgende initiatieven.

Een voorbeeld van zo’n succesvol project is het ICTLab4FoodValley, dat Morgens aanjaagt en faciliteert. In dit Lab werken studenten van het mbo en hbo samen aan innovatieve ICT-vraagstukken. Daarmee speelt Veenendaal pro-actief in op de vraag naar goed gekwalificeerd ICT-personeel, die de komende jaren alleen maar groter en groter wordt.

De ICT Campus

In de ICT Campus, een initiatief van de gemeente Veenendaal, werken bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid samen aan een versnelling van groei en vernieuwing van het ICT-bedrijfsleven in Veenendaal en de regio FoodValley. Nadat de eerste fase van de ICT Campus in juni 2017 succesvol is afgerond, is de tweede fase ingezet die loopt tot 2020, waarbij in totaal 2,8 miljoen wordt uitgetrokken. Er lopen tal van projecten die er uiteindelijk voor zorgen dat Veenendaal in 2025 de ICT-banenmotor is met een optimaal vestigingsklimaat voor ICT-bedrijven en top ICT-onderwijs.

Feestelijke start van de tweede fase van de ICT Campus

Meer weten?

Voor meer informatie over deze case of wat onze aanpak voor jouw organisatie kan betekenen, kun je contact opnemen met Alieke Jansen, senior consultant bij Morgens.

E-mail

jansen@morgens.nl

Send an E-mail

Telefoon

06 - 30048283

Call this number