Actueel / Onderwijs

Oplossingen voor een Leven Lang Ontwikkelen onderwijs

23-06-2020 2 minutenMarjet de Vries

De maatschappij verandert in hoog tempo. Door ontwikkelingen zoals digitalisering en nieuwe technologieën, veranderen de eisen die aan werknemers worden gesteld steeds sneller. Het bijhouden van professionele kennis en vaardigheden is dan ook belangrijker dan ooit. Dit noemen we een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Leven Lang Ontwikkelen vereist flexibiliteit

Flexibilisering voorwaarde voor succesvol onderwijs voor professionals

De vraag naar onderwijs voor professionals is hoog, maar de realiteit is ook dat het huidige aanbod nog onvoldoende aansluit bij de vraag. Eén van de redenen is dat de behoeften van de lerende professional wezenlijk verschillen van die van de student die net van de middelbare school komt. Zo combineert de professional leren vaak met werk en gezin, brengt hij eerder verworven kennis en competenties mee en verwacht hij dat het onderwijs daarbij aansluit. Kortom, de professional zoekt flexibiliteit.

Het bieden van flexibiliteit ten behoeve van een Leven Lang Ontwikkelen is een maatschappelijke opgave en kans die breed onderkend wordt, maar ook uitdagingen voor een onderwijsinstelling met zich meebrengt. Bijvoorbeeld:

 • Hoe kunnen we wendbaar aansluiten bij de vraag uit de arbeidsmarkt?
 • Welke (mate van) flexibiliteit willen we bieden en hoe zorgen we dat dit ‘organiseerbaar’ blijft?
 • Hoe kunnen we in co-creatie met het werkveld tot de beste programma’s komen?

Wat betekent flexibel?

Bij het ontwikkelen van flexibele LLO programma’s is het essentieel om de term ‘flexibel’ te duiden binnen je organisatie. Dit begint met een helder beeld van het doel en de resultaten. Samen met een College van Bestuur stelden we een ambitie op voor Leven Lang Ontwikkelen. Deze ambitie hebben we vervolgens geconcretiseerd. Door deze inkleuring te visualiseren weet de organisatie nu welke belofte er wordt gedaan ten aanzien van flexibilisering en een Leven Lang Ontwikkelen.

Van visievorming tot uitvoering en veranderkracht

Het ontwikkelen van flexibele onderwijsprogramma’s is een opgave die verandering vraagt van de gehele organisatie. Morgens denkt mee en begeleidt de verandering gedurende het hele traject, van begin, plan- en visievorming tot aan het expliciteren van flexibilisering binnen jouw instelling en de implementatie van flexibele onderwijsprogramma’s. Hierbij kun je denken aan:

 • Doelstelling en resultaten bepalen: wanneer is LLO binnen jouw instelling een succes?
 • Realiseren van de gewenste studentreis: wat is de wens van de professional die bij jullie instelling binnenkomt?
 • Vormgeven samenwerking met het werkveld: hoe creëer je samen met het werkveld de beste programma’s?
 • Wendbaar organiseren: hoe zorg je ervoor dat je snel kunt inspelen op vragen uit de omgeving?
 • Project- en programmamanagement: hoe richt je een LLO project of programma in?

Morgens-aanpak van Leven Lang Ontwikkelen

Succesfactoren

Uit onze ervaring met diverse Leven Lang Ontwikkelen projecten hebben wij geleerd dat de volgende succesfactoren een belangrijke bijdrage leveren aan het slagen van LLO projecten en programma’s:

 • Schaalbaar, flexibel onderwijs voor professionals vraagt om vergaande standaardisatie van processen;
 • Faculteiten en diensten werken samen en zijn vanaf het begin betrokken;
 • Heldere visie op LLO en de wensen van de professional;
 • Borging van LLO in bestaand beleid en processen.

Leven Lang Leren bij mboRijnland

Morgens-partner Koen Janmaat sprak met Sander van Ipenburg Grijpma, directeur Contractonderwijs & Leven Lang Ontwikkelen mboRijnland.

Sander: “Door onze focus op Leven Lang Ontwikkelen hebben we de mogelijkheid om het onderwijs flexibeler te maken; meer hybride (samenspel theorie en praktijk) en opgebouwd uit modules. Iedere deelnemer aan ons onderwijs kan vervolgens modules kiezen die passen bij zijn of haar leerbehoefte. Zo bepaalt iedereen zijn of haar persoonlijke leerroute.”

Ervaring met Leven Lang Ontwikkelen

Onze consultants hebben ervaring in diverse LLO projecten en programma’s, onder andere vanuit de volgende opdrachten:

 • Visiebepaling (Saxion);
 • Programmamanagement (De Haagse Hogeschool);
 • Studentreizen (De Haagse Hogeschool).

Meer informatie

Wil je meer weten of vrijblijvend met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact op met Koen Janmaat of Marjet de Vries.

Artikel

De veranderopgave naar een betere onderwijslogistiek met RPA

07-12-2023 2 minuten
Lees meer
Interview

Morgens ondersteunt De Haagse Hogeschool in de pilot Microcredentials

01-12-2023 3 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: de strategie voor een succesvolle transformatie

31-10-2023 7 minuten
Lees meer
Artikel

Zo optimaliseer je onderwijslogistiek: een case study van de Universiteit van Amsterdam

03-08-2023 3 minuten
Lees meer