Stef Smits

Stef handelt coachend en oplossingsgericht en hij is thuis in het in gang zetten van veranderopgaven.

Bekijk LinkedInstef.smits@morgens.nl06 - 24639869

“Voor mij is vooruitgangskracht met een gezamenlijke stip op de horizon met een team in niet alledaagse omstandigheden uitproberen of een idee werkt en daarop voortbouwen."

Stef Smits

Over Stef

Stef Smits (1980) werkt sinds april 2021 bij Morgens. Hij heeft brede ervaring opgedaan in het onderwijs en bij de overheid. Stef werkte 6,5 jaar bij mboRijnland. Eerst in de rol van bestuurssecretaris en vervolgens als manager onderwijs. Hij was onder andere de spil in een fusieproces en de professionalisering van thema’s als Leven Lang Ontwikkelen en digitalisering van het onderwijs. Daarvoor werkte Stef ruim 10 jaar bij de TU Delft en het ministerie van Economische Zaken en was hij als programmamanager en strategisch adviseur onder andere verantwoordelijk voor de realisatie van interne en externe coalities gericht op innovaties.