Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Data-gedreven sturing

Organisaties leggen dagelijks een schat van informatie vast in hun systemen. De best presterende organisaties weten deze informatie om te zetten in ‘vooruitgangskracht’: “Het effectief gebruiken van de informatie om morgen sterker te zijn dan vandaag”. Operationele teams gebruiken data om overzicht en grip te krijgen op hun werkzaamheden. Directies sturen op de prestaties van processen: ze hebben van begin tot eind grip en overzicht. De prestaties van de organisatie zijn voorspelbaar. 

Met onze ‘data-gedreven sturing’ aanpak zorgen wij ervoor dat je met je bedrijfsinformatie daadwerkelijk grip krijgt op de operationele prestaties. In vijf stappen werken we met klanten aan het realiseren van een duurzame en zelfvoorzienende oplossing.

Stap 1: Ontsluiten van informatie

Aan het eind van deze stap beschikken de teamleiders over de informatie die ze nodig hebben om dagelijks te sturen op operationele prestaties.

 • Met teamleiders en hun teams vaststellen welke informatie nodig is om aan het eind van elke dag te kunnen bepalen of de prestaties van het team voldoen aan de klanteisen; 
 • We maken een vertaalslag van de benodigde sturingsinformatie naar de juiste informatie uit de systemen; 
 • We ontsluiten de informatie uit de systemen binnen de eigen database-infrastructuur in samenwerking met je bedrijfsinformatieteam;
 • We ontsluiten de informatie automatisch naar gebruikersvriendelijke rapportages die teamleiders inzicht geven in de effectiviteit en efficiency van de operationele processen.

We demonstreren in deze fase ook de meest krachtige rapportagetool die het effectief gebruik van management informatie in je organisatie vereenvoudigt en direct bijdraagt aan het verhogen van rendement van de bedrijfsprocessen.

Stap 2: Inzicht in prestaties

Aan het eind van deze stap hebben we samen met de teamleiders aan de hand van de ontsloten informatie de prestaties van de bedrijfsprocessen geanalyseerd. Hiermee maken we het verbeterpotentieel van je organisatie inzichtelijk en bieden we handvatten om verbeterinitiatieven te ontplooien.

 • Met teamleiders en hun teams beschrijven van de bedrijfsprocessen;
 • Inzichtelijk maken hoe de processen presteren op kwaliteit, doorlooptijd en bewerkingstijd.

Stap 3: Ontwikkelen van sterke teams

We ontwikkelen de vaardigheden van teamleiders om informatie op de juiste manier te interpreteren en te analyseren. Vervolgens werken me met teamleiders aan hun vaardigheden om sturing te geven aan het team en het proces.

 • Met teamleiders aan de slag om informatie te interpreteren en te analyseren; 
 • Coachen van teamleiders en teams in het sturen op procesprestaties aan de hand van management informatie;
 • Samen met teamleiders werken aan het ontwikkelen van sterke teams.

Stap 4: Operationeel management

Teams sturen dagelijks op het operationele proces. Aan het begin van de dag heeft het team scherp wat op hun bord ligt en hoe ze de capaciteit op de afdeling efficiënt kunnen inzetten om de operationele prestaties te realiseren. Aan het eind van de dag weet het team exact in hoeverre ze aan de klanteisen hebben voldaan en hoe ze het doen ten opzichte van de normtijden. Het team leert van de dingen die niet goed gegaan zijn en heeft verbeterpunten voor de dag erna.

 • Met teams en teamleiders aan de slag om werkzaamheden te plannen en te sturen op capaciteit;
 • Introduceren en begeleiden van dag- en weekstarts;
 • Teams hebben dagelijks inzicht in operationele prestaties en sturen op kwaliteit van output en efficiëntie van werkzaamheden.

Stap 5: Continu verbeteren

Teams worden dagelijks gevoed door de juiste informatie en bouwen een historie op over hun geleverde prestaties. Verspillingen en knelpunten worden met behulp van een verbeterbord en periodieke KAIZEN sessies omgezet in een continue cyclus van verbeteracties. Periodiek worden structurele grondoorzaken vastgesteld en omgezet in verbetertrajecten die zorgen voor continue optimalisatie van de operationele processen.

 • Het dagelijkse ritme van operationele sturing omzetten in een cyclus van verbeteracties;
 • Inrichten van een structuur voor selectie en bewaking van verbeterinitiatieven en resultaten;
 • Opzetten van een plan en structuur om vaardigheden en capaciteit om te verbeteren te onderhouden en te ontwikkelen.

Meer weten over onze aanpak op het gebied van data-gedreven sturing? Bel of mail Koen Janmaat, partner bij Morgens, telefoon 071 3313 640.

Koen Janmaat
Koen Janmaat
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens