Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Morgens transformeert zakelijke dienstverleners

Het is onvermijdelijk, wie mee wil blijven doen moet mee veranderen. Consumenten zijn gewend aan de digitale snelheid en gebruikersgemak van Airbnb, Spotify en bijv. Blendle. Zij verwachten deze nieuwe manier van ‘klantbeleving’ ook meer van hun eigen bestaande dienstverleners. Dat vraagt van onze opdrachtgevers een geheel nieuwe manier van organiseren en samenwerken. Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers klaar zijn om, nu én in de toekomst, met deze veranderende behoefte van hun klanten om te gaan.

Morgens begeleidt organisaties bij deze transities met:

  • Wendbaarheid en flexibiliteit vergroten met Scrum en Agile 
  • Succesvolle invoering van digitalisering

Morgens voelt zich thuis in de markt van zakelijke dienstverlening omdat de veranderingen niet alleen betrekking hebben op de organisatorische aspecten, maar juist ook veel vragen van de medewerkers.

Morgens heeft jarenlange ervaring bij het begeleiden van complexe organisatiebrede verbetertransities bijvoorbeeld bij netbeheerder Alliander (Continu Verbeteren), Delta Lloyd (digitalisering), ABN AMRO (operational excellence), de ANWB (strategieontwikkeling) en PostNL (digitalisering).

Energiemarkt

De energietransitie gaat razendsnel en de ontwikkelingen zijn divers. Van de inzet van smart grids (intelligente elektriciteit netwerken) en blockchain tot het gebruik van waterstof als energiebron. Hierdoor zal de nutsector ingrijpend veranderen. De verhoudingen tussen gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers en netbeheerders gaan op de schop. Morgens begeleidt spelers op de energiemarkt bij deze veranderingen. Bijvoorbeeld als programma of projectleider bij digitaliseringsvraagstukken en samenwerkingsverbanden, of als expert op het gebied van wendbaarheid (Lean en Agile).

Wendbaarheid en flexibiliteit vergroten met Scrum en Agile

Een project dat vastloopt, kosten die de pan uitrijzen en een resultaat dat na een halfjaar hard werken niet meer aansluit bij de behoefte. Organisaties die wendbaar en flexibel zijn hebben hier geen hinder van. Morgens begeleidt bij het verkrijgen van een kort-cyclische werkwijze door gebruik te maken van vier Agile principes: 1) De klant is en blijft heel dichtbij. 2) Fouten maken mag, leren moet. 3) Teams hebben energie en focus. 4) Get things done: aan de slag! 

De consultants van Morgens begeleiden op de werkvloer projectgroepen, operationele teams en MT’s bij het effectief vergaderen, het sturen op resultaten en het uitoefenen van hun rol. In onze aanpak onderscheiden wij de volgende onderdelen:

  • Scrum en Agile in projecten en programma’s 
  • Coaching en begeleiding op de werkvloer 
  • Agile leiderschapstraining, leidinggeven aan een wendbare organisatie 

Succesvolle invoering van digitalisering

Digitalisering start altijd vanuit de klant: Hoe willen zij digitaal bediend worden? Klanten verwachten ook van banken, verzekeraars en nutsbedrijven dat zij digitaal hun zaken kunnen regelen. Voor veel van onze opdrachtgevers is de digitaliseringsstap groot. Ook vanuit het oogpunt van besparingen of voor het samenwerking in ketens is digitalisering van belang. De digitale transitie is veel meer dan het regelen van de techniek. Morgens begeleidt de digitale transitie op de volgende punten:

  • Programma en projectmanagement: managen van de implementatie van de digitalisering: een implementatieaanpak om systemen beheerst in gebruik te nemen, fasering, trainingen, etc. 
  • Herinrichten processen: herinrichten van (digitale) processen binnen een afdeling of in en een keten met behulp van Lean en inrichten van operationeel management
  • Begeleiding van medewerkers en management: ontwerpen en uitvoeren veranderaanpak digitaal werken of het Nieuwe werken. Gedrag om digitaal (samen) te werken, sociale cohesie, persoonlijk leiderschap.

Morgens zorgt ervoor dat zakelijke dienstverleners kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere verwachtingen die hun klanten hebben. Door zowel te werken aan de verander-, als organisatorische kant maken we organisaties klaar om zichzelf continu te blijven verbeteren.

Meer weten over onze aanpak binnen de zakelijke dienstverlening? Bel of mail Koen Janmaat, partner Morgens: 071 3313 640, janmaat@morgens.nl.

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.