Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Morgens transformeert energiebedrijven

De energietransitie gaat razendsnel en de ontwikkelingen zijn divers. Van de inzet van smart grids (intelligente elektriciteitsnetwerken) en blockchain tot het gebruik van waterstof als energiebron. Hierdoor zal de nutssector ingrijpend veranderen. De verhoudingen tussen gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers en netbeheerders gaan op de schop.

Morgens begeleidt spelers op de energiemarkt bij deze veranderingen door:

 • Met Scrum en Agile hun wendbaarheid en flexibiliteit te vergroten;
 • Digitaliseringsprojecten te begeleiden.

De energiemarkt past bij Morgens, omdat de ontwikkelingen in deze markt betrekking hebben op zowel mens als organisatie. De kracht van Morgens is om organisaties te ondersteunen bij veranderingen op dit snijvlak. Lees bijvoorbeeld meer over het project bij Liandon over leren en experimenteren.

Morgens heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van complexe, organisatiebrede verbetertransities, bijvoorbeeld bij netbeheerder Alliander (Continu Verbeteren). Lees meer in ons Morgens magazine

Wendbaar en flexibel met Scrum en Agile

Een project dat vastloopt, kosten die de pan uitrijzen en een resultaat dat na een halfjaar hard werken niet meer aansluit bij de behoefte. Organisaties die wendbaar en flexibel zijn, hebben hier geen last van. Morgens zorgt voor hulpmiddelen om iteratief te werken en coacht teams op het vlak van samenwerking.

Daarbij maakt Morgens gebruik van vier Agile principes: 1) De klant is en blijft heel dichtbij; 2) Fouten maken mag, leren moet; 3) Teams hebben energie en focus, en 4) Get things done: aan de slag! 

Lees meer in ons whitepaper over wendbaarheid in de energiemarkt.

De consultants van Morgens begeleiden op de werkvloer projectgroepen, operationele teams en MT’s bij het effectief vergaderen, het sturen op resultaten en het uitoefenen van hun rol.

In onze aanpak onderscheiden wij de volgende onderdelen:

 • Scrum en Agile in projecten en programma’s; 
 • Coaching en begeleiding op de werkvloer; 
 • Agile leiderschapstraining en leidinggeven aan een wendbare organisatie.
   

Succesvolle invoering van digitalisering

Digitalisering start altijd vanuit de klant: hoe willen zij digitaal bediend worden? Het is meer dan het in gebruik nemen van een systeem. Voor succesvolle digitale transformatie kijken we altijd naar:

 • Wat verwacht de klant van de dienstverlening?
 • Welke verandering vraagt digitalisering van de medewerkers en de organisatie?
 • Hoe leidt digitalisering tot snellere en efficiëntere samenwerking, dienstverlening en processen?
 • Op welke wijze kunnen we technologie inzetten om dat doel te bereiken?

Voor veel van onze opdrachtgevers is de digitaliseringsstap groot. Ook vanuit het oogpunt van besparingen en voor samenwerking in ketens, is digitalisering van belang. De digitale transitie is veel meer dan het regelen van de techniek.

Morgens begeleidt de digitale transitie op de volgende punten:

 • Programma- en projectmanagement: het managen van de implementatie van de digitalisering, een implementatieaanpak om systemen beheerst in gebruik te nemen, fasering, trainingen, et cetera; 
 • Herinrichten processen: herinrichten van (digitale) processen binnen een afdeling of in een keten met behulp van Lean principes en het inrichten van operationeel management;
 • Begeleiding van medewerkers en management bij de transitie naar digitalisering: gedrag stimuleren om digitaal (samen) te werken, sociale cohesie en persoonlijk leiderschap te creëren.

Morgens zorgt ervoor dat energiebedrijven kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere verwachtingen van hun klanten. Door samen op te trekken en te werken aan veranderingen die zowel medewerker als organisatie raken, maken we organisaties klaar om zichzelf continu te blijven verbeteren.

Meer weten over onze aanpak binnen de energiesector? Bel of mail Koen Janmaat, partner Morgens: telefoon 071 3313 640, janmaat@morgens.nl.

Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens