Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

In de energiesector is het duidelijk merkbaar: achterover leunen is er niet meer bij. Om mee te blijven tellen als organisatie in de energiemarkt, is een transitie naar meer wendbaarheid onontkoombaar. Hidde Moerman ging hierover, samen met collega’s, in gesprek met grote energiespelers als Essent, Stedin en Enexis. Wat opvalt, is dat de manier waarop deze transitie wordt vormgegeven per bedrijf verschilt, maar dat een aantal principes overal terugkomt. Dit zijn de vijf belangrijkste.

1 Klantbeleving zonder grenzen

De klant is doorgedrongen tot bijna alle processen binnen de organisatie. Een product in de markt zetten zonder van te voren bij de klant na te gaan of hij er wel op zit te wachten, lijkt steeds meer iets uit het verleden te zijn. De focus ligt hierbij op de gehele klantervaring (customer journey), van kopen tot afscheid nemen. De klant wordt dus niet alleen betrokken bij het ontwikkelen van een dienst, maar in de hele klantreis.

In gesprek gaan met de klant vraagt wél iets van medewerkers. Eén van de geïnterviewden: “Er is een verschil tussen luisteren naar je klant en écht begrijpen wat de klant bedoelt. Heel zorgvuldig luisteren, is echt een vak op zich.”

2 Persoonlijk leiderschap

De organisaties geven in de transitie naar meer wendbaarheid specifiek aandacht aan het leiderschapsgedeelte. De rol van directeur of manager is veel meer faciliterend en verbindend geworden. Zo vertelt één van de directeuren: “We hebben een leiderschapsvisie opgesteld waarin inspireren, verbinden, realiseren en leren centraal staan. Zelf merk ik gedurende de jaren dat ‘echt’ samenwerken steeds belangrijker wordt. Hiërarchie, functie of eigenbelang moet je daarbij loslaten; het gaat er om wat je als persoon meebrengt.” Aanvullend: “Leg het mandaat laag in de organisatie en stimuleer medewerkers om zelf in de lead te zijn van verbeteracties”.


“Er is een verschil tussen luisteren naar je klant en écht begrijpen wat de klant bedoelt. Heel zorgvuldig luisteren, is echt een vak op zich."

3 Leren en experimenteren

Met behulp van methodieken als Scrum en Lean Startup werken teams in een veel kortere time-to-market toe naar een concreet eindproduct. Veel uitproberen, experimenteren en gewoon doen zorgt ervoor dat de vaart erin blijft. Fouten maken is geoorloofd: hier leren medewerkers alleen maar van. Iets uitproberen in de markt, betekent echter niet dat je als een kip zonder kop van alles moet gaan doen. Het hebben van een inspirerende langetermijnvisie waar je naar toe werkt, is cruciaal - en brengt ons gelijk bij het vierde principe.

4 Langetermijnvisie

Eén van de valkuilen van leren en experimenteren, is heel veel dingen uitproberen zonder een heldere koers te bepalen. Daardoor loop je bijvoorbeeld het risico dat zaken niet afgemaakt worden en het werk voor niets is geweest. Het maken van keuzes in wat je wel en niet wilt doen, is dan ook erg belangrijk.

Een mooi voorbeeld van het belang van een langetermijnvisie komt van Jeroen Grond, Directeur Safety, Health, Envorinment & Quality van Stedin. :”In 2050 willen we als Nederland energieneutraal zijn. Dat lijkt ver weg, maar de tijd gaat snel. Zo gaan onze leidingen en kabels enkele tientalen jaren mee. Voor de operatie van Stedin betekent dit dat er tot 2050 nog maar twee momenten zijn om in te grijpen. Het is dus belangrijk om nu al te bepalen wat daarin wel of niet gebeurt.”

5 Transparantie

Organisatie-, team- en medewerkerprestaties zijn transparant: intern én extern. Daardoor is er een continu besef waar de organisatie voor gaat en of de goede dingen gebeuren. De klant betrekken bij het ontwikkelen van producten, is een manier om de externe transparantie te vergroten. Om intern de transparantie en innovatiekracht te vergroten, helpt het om als organisatie mobiliteit te stimuleren - zoals bij Stedin gebeurt. Zo helpt het enorm als teamleiders binnen hun keten af en toe wisselen van rol, aldus één van de geïnterviewden.

Wil je meer wendbaarheid binnen je eigen organisatie? Neem contact op met Hidde voor een vrijblijvend gesprek!

Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens