Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten
Zorg

Nieuwe VIPP-regeling voor medisch-specialistische zorg

Na de eerdere VIPP-programma’s voor de medisch-specialistische zorg, is de inschrijving voor VIPP 5 nu geopend. Het programma is bedoeld om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Een mooie kans voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om met deze onderwerpen aan de slag te gaan!

Over VIPP

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het programma laat de patiënt op een veilige manier over zijn medische gegevens beschikken in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), door aansluiting bij MedMij verplicht te stellen.

De uitgangspunten van de VIPP-regeling zijn: de uitwisseling van gegevens tussen zorgorganisaties en de uitwisseling van gegevens met patiënten via een PGO conform MedMij. Om deze doelstellingen te bewerkstelligen, komt de subsidieregeling beschikbaar. Dit biedt interessante kansen voor ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Wat is nodig voor de VIPP-regeling?

Zo’n VIPP-traject vraagt (in ieder geval) de volgende zaken van een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum:

  1. De technische implementatie: Het inrichten van het project (met keuzes met betrekking tot inrichting van de architectuur), leveranciersmanagement (waaronder afspraken maken met leveranciers aan de zorgaanbiederskant), etc.;
     
  2. Het veranderkundige aspect van de implementatie: Enerzijds is zo’n traject gericht op het doorvoeren van een technische implementatie, maar het vraagt ook om een aanpassing in cultuur en gedrag van de medewerkers. Dit vereist een andere manier van werken, communiceren of registreren. Zonder deze aanpassing zal de verandering niet plaatsvinden of niet beklijven. Als organisatie moet je er tijd en energie in steken om juist deze slag te maken bij een dergelijk traject. Daarbij krijg je te maken met weerstand of angst die het lastig maken om zo’n implementatie vorm te geven. Daarnaast kan dit traject ook juist bijdragen aan de strategische doelstellingen van het ziekenhuis. Kortom: dit vraagt meer dan alleen een technische implementatie;
     
  3. Patiënten betrekken bij de verandering: Het is zeker van belang dat er aandacht wordt besteed aan bewustwording van de patiënt. Het stimuleren van het gebruik van een PGO en patiëntparticipatie tijdens de implementatie, en daar van leren als organisatie. Voor de organisatie een mooie kans om de patiënt ook in zo’n traject centraal te stellen.

Hoe kun je dit aanpakken?

Naast dat de verwachting is dat dit op den duur een verplichting zal worden voor ziekenhuizen, vormt deze subsidie aanleiding om na te denken hoe gegevensuitwisseling aansluit op de visie van het ziekenhuis. De digitale gegevensuitwisseling kan vorm krijgen in de doelen van de organisatie en de nieuwe standaard worden.

Als ziekenhuis is het van belang om zo’n traject niet als ‘moetje’ te zien, maar juist te kijken naar de kansen die de subsidie biedt voor de toekomst van het ziekenhuis. Hoe kan dit bijdragen aan de visie om bijvoorbeeld ziekenhuiszorg te verplaatsen? En aan de zorg voor de patiënten? Of aan de samenwerking in de regio?

Hoe kan Morgens hierbij ondersteunen?

Morgens kan helpen bij de voorbereidingen van het VIPP-traject, het aanscherpen van de (organisatie)­doelstellingen (met daarbij het vormgeven van de VIPP-regeling in de strategie van het ziekenhuis) en de implementatie.

Morgens heeft brede ervaring in project- en programmanagement, onder andere met de implementatie van gegevensuitwisseling met PGO’s, maar ook vanuit verschillende opdrachten bij MedMij, VWS, Nictiz en OPEN. Zo zijn we betrokken (geweest) bij zowel het programmamanagement als de implementatie van MedMij en OPEN.

Wil je meer weten of heb je behoefte aan ondersteuning, neem dan contact op met Frank van Berkel (e-mail: vanberkel@morgens.nl, telefoon: 071 - 3313 640).

Contact opnemen
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens