Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten
Lean

Hoe organiseer je succesvolle ketensamenwerking?

De succesfactoren voor ketensamenwerking

In de vorige blogs op deze website hebben we het gehad over de vragen ‘Wat is ketensamenwerking?’ en ‘Wat levert het op’? Daarbij vergeleken we succesvolle ketensamenwerking met een estafette.

Dan dringt zich automatisch de vraag op: hoe zorg je dan dat het estafettestokje goed wordt doorgegeven? Oftewel: wat zijn de succesfactoren van een succesvolle ketensamenwerking? We adviseren ketensamenwerking in te richten volgens 8 principes. Samengevat in een figuur:

De 8 succesfactoren voor ketensamenwerking
De 8 succesfactoren voor ketensamenwerking

Principe 1: Bepaal en communiceer de gedeelde ambitie
Ketensamenwerking staat en valt met de verbindende en richtende kracht van een gedeelde ambitie. Zonder een aansprekende en uitdagende ambitie ontstaat er geen gezamenlijk richtpunt en is de samenwerking wat ons betreft gedoemd te mislukken.

Principe 2: Maak de gezamenlijke ambitie meetbaar
De gezamenlijke ambitie vormt de basis voor tussentijdse evaluatie en bijsturing. Dit kan alleen als de ambitie meetbaar en concreet is gemaakt en inzicht geeft in de benefits van alle deelnemende organisaties.

Principe 3: Zorg voor goede governance op alle niveaus
Ketensamenwerking werkt alleen als de governance goed is georganiseer op strategisch en tactisch / operationeel niveau. Op strategisch niveau door een ketenstuurgroep, waarin de verschillende organisaties zijn vertegenwoordigd door spelers van gelijkwaardig niveau. De stuurgroep beslist over kaders en geeft beleid en richting aan en legt die vast in een convenant of ketenplan.

Op tactisch / operationeel niveau is het belangrijk dat een deskundige en gemandateerde vertegenwoordiging van elke organisatie met elkaar samenwerkt en in staat is om problemen op te lossen.

Principe 4: Allen voor één, één voor allen!
In een ideale wereld haalt elke deelnemende organisatie evenveel voordeel uit ketensamenwerking. In de echte wereld is dat niet zo. Bovendien veranderen de voordelen in de tijd zo nu en dan. Ketensamenwerking kan ook voor de ene partij van groter belang zijn dan voor de andere. Het is daarom goed om voor elkaar te zorgen en te bewaken dat elke deelnemende partij voordelen kan realiseren.

Principe 5: Een relatie is hard werken!
Mijn moeder zei altijd: “aan een relatie moet je blijven werken”. Zeker bij een langer durende samenwerking moet je blijven investeren in de relatie. Daarvoor is geen recept, maar zeker is, dat het om meer gaat dan vergaderen en communiceren

Organiseer gemeenschappelijke borrels, sta stil bij wat er goed of slecht gaat in de onderlinge relaties, hou een kerstontbijt, ga met elkaar uit, etc. Kortom doe wat je met je vrouw, man, vriend of vriendin zou doen!

Principe 6: Vier de successen en laat een ieder stralen
Mutual gains moeten niet alleen behaald worden, maar ook gecommuniceerd. Daarom is het goed de successen, maar ook status en voortgang van de ketensamenwerking op een structurele manier te rapporteren en communiceren. Richt je daarbij niet alleen op de feitelijke resultaten maar gebruik ook sappige casuïstiek, die levert vaak de meest beeldende communicatie op.

Principe 7: Beschouw de verschillen tussen organisaties als een kracht en niet als een probleem
Organisaties zijn verschillend en willen dat blijven. Erken dat en houd hier rekening mee in de ketensamenwerking. “Agree to disagree” kan hierbij een behulpzame oplossing zijn. Het is belangrijk om deze dialoog ook op de werkvloer te faciliteren.

Principe 8: Geef de ketensamenwerking een herkenbaar gezicht
Geeft de samenwerking een gezicht! Een plek waar men samenkomt of samenwerkt, een aansprekende naam, een logo en eigen communicatie-uitingen. Desnoods een mascotte. Een eigen identiteit leidt tot cohesie en trots.

Onze ervaring leert dat het toepassen van de bovenstaande principes cruciaal zijn het opzetten van ketensamenwerking. Ook bij ketensamenwerking die al loopt kan het lonend zijn om eens in de zo veel tijd door de bril van dit model naar de samenwerking te kijken.

Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens