Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Verkorting ligduur patienten in de kliniek chirurgie

Efficiënter zorgproces voor Tergooi ziekenhuizen

In de kliniek chirurgie van Tergooi ziekenhuizen was de ligduur van patiënten hoger dan het landelijk gemiddelde. Om de ligduur in de kliniek te verkorten is Morgens samen met de medewerkers van Tergooi ziekenhuizen een project gestart volgens de ‘Continu Verbeter’ aanpak. Dit heeft niet alleen geresulteerd in een structurele daling van de gemiddelde ligduur van patiënten met maar liefst 2 dagen, ook is het percentage patiënten dat langer dan 12 dagen blijft liggen gedaald van 25% naar minder dan 20% van de populatie. Dit levert Tergooiziekenhuizen een jaarlijkse kostenbesparing op van minimaal € 150.000.

Tergooiziekenhuizen is het ziekenhuis voor de Gooi en Vechtstreek. Meer dan 3.000 professionele medewerkers en zo’n 200 ervaren medisch specialisten staan dag en nacht klaar voor ruim 250.000 inwoners in de regio Gooi en Vechtstreek. Het ziekenhuis heeft 28 specialismen, 18 medisch specialistische opleidingen en 633 bedden. Tergooiziekenhuizen is gevestigd in Blaricum en Hilversum en heeft een buitenpolikliniek in Weesp. 

'Continu Verbeter' aanpak

Om de ligduur te verkorten heeft Morgens haar gestructureerde stappenplan gehanteerd, dat de basis legt voor een cultuur van continu verbeteren. Kenmerkend van onze ‘Continu Verbeter’ aanpak is dat wij niet alleen de interactie op procesniveau in een keten optimaliseren, maar juist ook de interactie tussen individuen en teams verbeteren. In een periode van zes maanden zijn we vanuit een gezamenlijk en gedeeld begrip van de huidige situatie tot een gedetailleerde inventarisatie van knelpunten en verspillingen in het proces gekomen. Analyse hiervan heeft geleid tot de belangrijkste oplossingsrichtingen, die we vervolgens stapsgewijs hebben ingevoerd, verfijnd en geborgd.

Aanpak Tergooi ziekenhuizen

“Teammanagers en verpleegkundigen zijn heel enthousiast over dit project en de begeleiding vanuit Morgens. Ze hebben geleerd om ook procesmatig naar hun werk te kijken en zien dat een heleboel activiteiten al voor de geplande ontslagdatum geregeld kunnen zijn. Nu heeft men goed inzicht in de geplande ontslagdatum en kan de patiënt vaak ook direct naar huis als de arts akkoord voor ontslag heeft gegeven.”

Mariska Tichem, manager snijdend cluster

Processen onder de loep samen met de werkvloer

De teams zijn voor en tijdens het traject intensief betrokken bij en geïnformeerd over de noodzaak, aanpak en planning van het verbeterproject. Samen met de werkvloer hebben we een gedegen en uitgebreide procesanalyse uitgevoerd, die de ernst van de problematiek en de belangrijkste knelpunten in het proces ondubbelzinnig heeft vastgesteld. Vervolgens hebben we de operationele teams begeleid bij het achterhalen van de oorzaken die ten grondslag lagen aan de belangrijkste knelpunten.

De verantwoordelijkheid voor het bedenken en doorvoeren van verbetervoorstellen lag bij teammanagers en medewerkers zelf, om bewustwording van de invloed van hun eigen rol op het uiteindelijke proces en het belang van goede onderlinge samenwerking te stimuleren. Tijdens een zorgvuldig voorbereide proefperiode hebben we de verbetervoorstellen getest, verbeteringen doorgevoerd en de effecten ervan geëvalueerd. 

Toegenomen efficiency in zorgproces

Belangrijke verbeteringen die we tijdens het project in het ziekenhuis gerealiseerd hebben, zijn:

  • Verbetering van de operationele aansturing in de kliniek en een betere samenwerking in de logistieke keten met de preoperatieve poli, bureau opname en het nazorgteam
  • Simpelere en eenduigere communicatie met patiënten en mantelzorgers gericht op een goede en tijdige voorbereiding op ontslag
  • Geïntensiveerde afstemming tussen het verpleegkundig team en de artsen, waardoor we onnodige ligdagen voorkomen.
  • Met dit project is een aanzet gedaan tot een cultuur van continue verbetering bij de betrokken medewerkers

"In dit project hebben medewerkers van verschillende afdelingen een grote stap gezet. Voorheen werkte iedereen zich een slag in de rondte en keken medewerkers vooral naar andere afdelingen als het fout ging. Nu realiseren ze zich dat ze elkaar moeten opzoeken om samen te werken aan optimale zorg voor de patiënt."

Cees Wouda, principal consultant Morgens

Voor meer informatie over deze case, de ‘Continu Verbeter’ aanpak van Morgens of wat procesoptimalisatie voor uw organisatie kan betekenen, kunt u contact opnemen met Frank van Berkel, Morgens partner, telefoon 071 3313 640.

Frank van Berkel
Frank van Berkel
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens