Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Morgens werkt bij de Rechtspraak aan vereenvoudiging en digitalisering van de rechtsgang

Programma Kwaliteit en Innovatie: een revolutie in de rechtspraak

De rechtspraak ontkomt niet meer aan digitalisering. De papieren dossiers op de bureaus van de rechters en griffiers maken plaats voor digitale dossiers. Advocaten hoeven niet meer te zeulen met stapels papier en krijgen de beschikking over een online dossier waarin stukken makkelijker en sneller kunnen worden toegevoegd, geraadpleegd en uitgewisseld. De burger krijgt de mogelijkheid om online te procederen, vergelijkbaar met het digitaal indienen van de belastingaangifte, het online boeken van vakanties en internetbankieren. Zaken die in onze digitale samenleving inmiddels doodnormaal zijn.

Vier verandermanagers van Morgens zijn actief binnen het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en werken bij de Rechtspraak aan de nieuwe digitale manier van werken, de implementatie binnen de gerechten en de ontwikkeling van het nieuwe systeem.

De Rechtspraak werkt aan een moderne rechtsgang, die de Rechtspraak toegankelijker maakt voor de rechtzoekenden en de Rechtspraak bij de tijd houdt. Daarvoor is het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie) ingericht. Daarbij speelt digitalisering een rol, maar minstens zo belangrijk is de vereenvoudiging van de procedures binnen het burgerlijk (civiel) en bestuursrecht.

Digitaliseren én innoveren

De digitalisering van de rechtspraak past goed binnen de ambitie van de overheid waarbij burgers en ondernemers in 2017 al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. De Rechtspraak werkt daarbij samen met onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, de advocatuur en het Openbaar Ministerie.

Naast digitalisering speelt de vereenvoudiging van de procedures binnen het burgerlijk- en bestuursrecht een minstens zo belangrijke rol. Het uiteindelijke doel is om de rechtspraak begrijpelijker en toegankelijker te maken waardoor rechtszaken sneller worden afgehandeld en betrokkenen weten dus sneller waar ze aan toe zijn.

Programma KEI

Het programma KEI is ingericht om de komende jaren geleidelijk het digitaal procederen in te voeren en tegelijkertijd de rechtspraak waar mogelijk te vereenvoudigen. Vereenvoudigen, omdat het ingewikkelder is om verschillende processen te automatiseren, maar vooral ook vereenvoudigen voor de rechtzoekende, de klant. In een aantal deelprogramma’s wordt nagedacht en uitgewerkt hoe met innovatie en digitalisering de rechtspraak toegankelijker, gebruiksvriendelijker en begrijpelijker kan worden gemaakt voor de buitenwereld.

De digitalisering van de rechtspraak gaat de komende jaren stapsgewijs. De Rechtspraak heeft bewust gekozen om het ICT systeem te bouwen volgens een ontwikkelgerichte aanpak, de scrum/agile methodiek. Deze methode richt zich op kortcyclische ontwikkelperioden waarin in korte tijd producten worden opgeleverd die gebruikers toetsen. Ook externe gebruikers worden hierbij betrokken. Dit zorgt er voor dat het uiteindelijke product aan de verwachtingen voldoet. Ook de invoering van de nieuwe werkwijze en het nieuwe systeem binnen de gerechten gaat stapsgewijs. Hierbij hebben de eindgebruikers een belangrijke rol. Bij de inrichting van het programma KEI is goed gekeken naar voorbeelden uit het buitenland zoals in Estland, Noorwegen, Oostenrijk en Singapore waar men ook de rechtspraak aan het digitaliseren is.

Digitale vooruitgangskracht met Morgens: hoe doen we dat?

We denken vanuit de klant. Digitalisering is geen doel op zich. Het is een middel om klanten meer inzicht, betere doorlooptijden en meer transparantie te bieden. We stellen de klant centraal in alle facetten van het programma zodat de blik van buiten een sturende invloed op de aanpak heeft.

We gebruiken een ontwikkelaanpak. Zowel bij de voor digitalisering noodzakelijke ICT-projecten als in de implementatie hanteren we een ontwikkelgerichte aanpak. Scrum kan daarbij een goede methodiek zijn, maar ook andere ontwikkelmethoden. We geloven in de stapsgewijze en veranderkundig verantwoorde weg, waarbij medewerkers veel invloed hebben op de manier waarop resultaten bereikt worden. De kracht van een pragmatische en lerende veranderaanpak.

Veranderkundige aanpak hoort bij digitalisering. Digitalisering is een grote verandering in een organisatie, voor zowel medewerkers als management. Dat betekent dat het cruciaal is de ontwikkeling en implementatie van een digitaliseringstraject op een veranderkundig verstandige manier aan te pakken. We gebruiken onze verandermanagementervaring en -aanpak om dit in goede banen te leiden. Zodat onze klanten de beoogde voordelen aan het einde van het traject ook daadwerkelijk kunnen incasseren.

“Goede combinatie van inhoudelijke kennis en manier van managen.”

Fred van Gulik, niet-rechterlijk bestuurder en deelprogrammaleider

Onze ervaring op het gebied van digitalisering is zeer breed. Dat betekent dat we alle aspecten in grote en kleine digitaliseringstrajecten voor onze rekening kunnen nemen. Binnen het programma KEI zijn we onder meer verantwoordelijk voor implementatie-coördinatie bij alle rechtbanken in Nederland, het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en processen, het programmamanagement van de ICT-projecten en verantwoordelijk voor de realisatie van basisvoorzieningen als digitaal archief, elektronische handtekening en scannen onder substitutie.

Kortom, Morgens werkt met digitale vooruitgangskracht mee aan de revolutie in de rechtspraak!​

Voor meer informatie over deze case of wat onze aanpak van digitalisering voor uw organisatie kan betekenen, kunt u contact opnemen met Mark Elstgeest, partner Morgens, telefoon 071 3313 640​.

Mark Elstgeest
Mark Elstgeest
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens