Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Morgens begeleidt ketensamenwerking projecten ZSM

Enorme doorlooptijdverkorting door ZSM in de strafrechtketen

“Recht dat te lang op zich laat wachten, voelt als onrecht”

Geïnspireerd door deze uitspraak werken OM, politie, Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en andere partners sinds 2011 samen in het landelijke programma ZSM. Binnen dit programma richt elke strafrechtregio een ‘ZSM-unit’ in. Op de ZSM-unit werken de betrokken partners zeven dagen per week 14 uur per dag aan de voorkant van het strafproces intensief samen. Het doel hierbij is om zo veel mogelijk zaken binnen zes uur of een week af te doen en betekenisvolle interventies te plegen.

ZSM is een schoolvoorbeeld van ketensamenwerking: verschillende organisaties uit de strafrechtketen met uiteenlopende belangen die samen werken aan het realiseren van een gezamenlijke ambitie.

 

Binnen het ketensamenwerkingsprogramma ZSM werken de deelnemende organisaties samen aan het bereiken van de ambitie van sneller en zichtbaarder strafrecht. Elke organisatie haalt daarbij zijn eigen ‘business benefits’ binnen: het Openbaar Ministerie verkort doorlooptijden, de politie verlaagt de administratieve lastendruk en Reclassering Nederland en Slachtofferhulp Nederland zijn betrokken bij meer zaken.

Morgens begeleidde in opdracht van het Openbaar Ministerie het deelprogramma ZSM op drie locaties: de parketten Amsterdam en Zeeland / Midden-West Brabant en bij de CVOM waar zaken van mensen die verdacht worden van rijden onder invloed worden afgehandeld.

Het volgende filmpje geeft ZSM goed weer:

“Morgens zorgde tijdens de vlotte totstandkoming van de ZSM unit in Amsterdam, dat we steeds bleven focussen op te behalen resultaten: een sterke verkorting van doorlooptijden.”

Jet Hoogendijk, Plv. Hoofdofficier van Justitie, Arrondissementsparket Amsterdam

Resultaten tot nu toe

Binnen ZSM is op de drie locaties een vruchtbare samenwerking ontstaan. Alle partners participeren hierin. In de betreffende regio’s is de doorlooptijd van ZSM-zaken significant gedaald en verwerkt de ZSM-unit steeds meer zaken. Op het moment van schrijven stelt ZSM het Openbaar Ministerie in staat om 30% van alle aangemelde zaken binnen zes uur af te doen en nog een keer 30% binnen een maand. Een hele versnelling ten opzichte van de gemiddelde doorlooptijd van negen maanden voorafgaand aan ZSM. Daarnaast is de kwaliteit van aanlevering en het werkplezier van de betrokkenen verhoogd.

“ZSM staat in onze regio als een huis! De ketenpartners hebben elkaar gevonden en de procesbeschrijvingen zijn goed doordacht. Dank Morgens voor de geweldige ondersteuning hierbij.”


Chaira Ament, Coördinerend ZSM-officier, Arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant

Succesfactoren ketensamenwerking

Morgens voerde tegelijkertijd met het ZSM-programma een onderzoek uit naar ketensamenwerking in de overheid. We hebben hierin niet alleen ervaringen verwerkt opgedaan binnen het ZSM-programma, maar ook binnen andere ketens, zoals de strafrechtketen en de jeugdketen. Door plannen en samenwerking binnen de keten continu te toetsen aan bepaalde elementen, kan ketensamenwerking tot een succes worden gebracht! Hieronder hebben we deze succesfactoren op een rij gezet.

Een heldere en ambitieuze doelstelling als uitgangspunt. Ketensamenwerking begint bij een heldere en ambitueuze doelstelling die de deelnemende organisaties niet afzonderlijk kunnen bereiken. Het moet een mooi resultaat opleveren, anders is deze samenwerking te ingewikkeld om vol te houden. Goed projectmanagement en implementatiemanagement om het tempo er in te houden en de ambitie te realiseren zijn hierbij belangrijk.

Daarnaast is er een aantal succesfactoren “aan de harde kant”, die randvoorwaardelijk zijn:

  • Een goed georganiseerde governance: op strategisch, tactisch en operationeel niveau ingerichte samenwerking tussen de organisaties;
  • Een herkenbaar gezicht: een plek waar men samenkomt of samenwerkt, een aansprekende naam, een logo en eigen communicatie-uitingen;
  • Mutual gains: de ketensamenwerking moet voor elke deelnemende organisatie opbrengsten hebben, hoewel deze niet voor elke organisatie even groot hoeven te zijn.

Veranderkundige principes als methodiek. Daar tegenover staan de kritische succesfactoren op het veranderkundige vlak. Deze zijn net zo belangrijk als de harde randvoorwaarden:

  • Vier de successen bij alle deelnemende partijen en met alle medewerkers;
  • Beschouw de verschillen tussen mensen en organisaties als kracht en niet als probleem;
  • Investeer in de relatie tussen de ketenpartners.

Voor meer informatie over deze case of wat onze aanpak van Ketensamenwerking voor uw organisatie kan betekenen, kunt u contact opnemen met Mark Elstgeest, partner Morgens, telefoon 071 3313 640.

Mark Elstgeest
Mark Elstgeest
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens