Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Lean Six Sigma bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Morgens leidt medewerkers op in Lean SixSigma en begeleidt ze in de praktijk op de weg naar Continu Verbeteren

Zoals te zien is in dit filmpje, werken organisaties in de strafrechtketen samen in het programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt. Het doel van het programma is het terugbrengen van doorlooptijden van strafzaken en het realiseren van een Continu Verbeter cultuur. Door het realiseren van lagere doorlooptijden weten slachtoffers en verdachten eerder waar ze aan toe zijn, zien medewerkers eerder het resultaat van hun werk en vervult de strafrechtketen beter haar maatschappelijke opgave.

Binnen het programma Strafrechtketen Versterkt en Versnelt werken ketenpartners in de strafrechtketen aan een gedeelde doelstelling: een structurele verbetering en versnelling van afdoening van zaken in de strafrechtketen met medewerkers die bouwen aan een Continu Verbeteer cultuur.

Morgens begeleidt in dit programma twee grote regio’s: Amsterdam en Midden-Nederland. In 3 fases van een half jaar leiden we, samen met een gespecialiseerde opleider, een grote groep medewerkers op in de Lean Six Sigma methodiek. Onze mensen ondersteunen tegelijkertijd de Black- en Greenbelts bij de uitvoer van verbeterprojecten. Op deze manier passen de medewerkers het geleerde direct toe in de praktijk en werken ze actief mee aan het opbouwen van een Continu Verbeter cultuur. Zodat de deelnemende organisaties na het aflopen van het programma zelfstandig verder kunnen.

Hoe doen we dat?

We bouwen kennis op en passen deze direct toe. We leiden professionals uit de strafrechtketen op tot Greenbelt en Blackbelt in het toepassen van de Lean Six Sigma methodiek en begeleiden ze in de toepassing hiervan. Lean Six Sigma biedt de professionals een in praktijk bewezen methode om structureel betere processen te realiseren en te behouden.

We stellen ketendenken centraal. Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, Rechtbanken, Gerechtshoven, Slachtofferhulp Nederland, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie,de Politie en het CJIB doen mee in de regio’s. In eerste instantie richten we ons op processen en samenwerking binnen een organisatie of afdeling. Dit bouwen we uit naar ketenbrede trajecten. Belts uit meerdere organisaties werken dan samen aan het verbeteren van een ketenbreed proces. Dit leidt niet alleen tot klinkende resultaten, maar ook tot meer onderling begrip en kennis van elkaars werk.

We bouwen aan een cultuur van Continu Verbeteren. Niet eenmalig projecten doen, maar zorgen voor verankering binnen organisatie en management. We bouwen aan een Community en starten met Operationeel management. We hebben aandacht voor de harde en zachte kant van veranderen. Naast de LSS methodiek leren we de Belts een verbetertraject te begeleiden en projecten tot een goed einde te brengen.

We brengen doorlooptijden terug. Snellere afdoening staat centraal in de beleidsdoelstellingen van het ministerie. We toetsen alle projecten aan deze doelstelling. Daarnaast werken we in de projecten constant aan bewustwording rond doorlooptijden in de hele keten.

Ook alfa's houden van statistiek

Blackbelt en kinderrechter Leonore Briët vertelde op aansprekende wijze hoe zij als “echte alfa” Blackbelt geworden is en ook “is gaan houden” van de cijfermatige analyse en de statistiek die komt kijken bij de Lean Six Sigma aanpak. Niet als doel op zich, maar als effectief middel om het probleem helder te krijgen!

Resultaten van de eerste tranches

De eerste tranche in de regio Amsterdam en de eerste twee in de regio Midden-Nederland leverden mooie resultaten op.

Er komen meer zaken op zitting doordat OM en Rechtbank efficiënter plannen. Daarnaast hoeft de rechter minder zittingen uit te stellen doordat gegevens ontbreken. We hebben de kwaliteit van strafdossier bij het OM en de Rechtbank verhoogd. De Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering zijn sneller gaan werken: ze leveren hun adviezen sneller aan en starten toezichten sneller op. Tot slot: een snellere overdracht van zaken na het instellen van hoger beroep.

Sinds oktober 2013 loopt de tweede tranche in de regio Amsterdam en de derde in de regio Midden-Nederland. We richten ons in die tranche bijvoorbeeld op het sneller op zitting plannen van verdachten, sneller aanleveren van rapportages, het verbeteren van het proces rond slachtofferstukken en een efficienteren samenwerking tussen OM en Politie bij de opsporing van zaken

"De regio Amsterdam heeft de keuze gemaakt om in alle projecten met meerdere ketenpartners samen te werken. In de presentaties over de projecten was het voordeel goed te zien. De belts spraken open en constructief over elkaars processen en de verbetermogelijkheden daarin. De stap naar proces- en ketendenken is duidelijk gemaakt!"

Voor meer informatie over deze case of wat onze aanpak van Continu Verbeteren voor uw organisatie  kan betekenen, kunt u contact opnemen met Mark Elstgeest, partner Morgens, telefoon 071 3313 640.

Mark Elstgeest
Mark Elstgeest
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens