Deze website maakt gebruik van cookies melding sluiten

Delta Lloyd stoomt samen met Morgens al haar medewerkers klaar voor Het Nieuwe Werken onder de naam 'Sterk Werk'

Medewerkers Delta Lloyd klaar voor Het Nieuwe Werken

Delta Lloyd wil op haar eigen unieke wijze aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en Het Nieuwe Werken in het bijzonder. Delta Lloyd legt de focus op eenvoud en deskundigheid om zo te komen tot een betere dienstverlening, goed werkgeverschap en een hoogwaardige kennisorganisatie.

Morgens heeft in samenwerking met Delta Lloyd een maatwerkprogramma ontwikkeld om de gedragsverandering behorende bij Sterk Werk te verwezenlijken. Het beoogde resultaat van het programma is dat alle Delta Lloyd medewerkers weten wat Sterk Werk is, wat dit voor het team en hen persoonlijk betekent en welke rol zij zelf spelen in het succesvol maken ervan. 

Delta Lloyd is een financiële dienstverlener met verzekeringen, vermogensbeheer en bancaire producten. Zowel voor particulieren als bedrijven. Delta Lloyd is op de markt actief onder de merken ABN AMRO Verzekeringen, Delta Lloyd en OHRA.

 

Gedrag en leiderschap

Sterk Werk kent drie pijlers: bricks (verbouwing), bytes (digitalisering) en behaviour (gedrag en leiderschap). Delta Lloyd heeft Morgens gevraagd te helpen bij het succesvol implementeren van de laatste pijler, behaviour. De relatie tussen medewerker, team en leidinggevende krijgt een andere basis door Sterk Werk. Bijpassend gedrag van medewerkers en hun leidinggevenden is het belangrijkste onderwerp. De Morgens aanpak voor het realiseren van een gedragsverandering kent een aantal vaste kenmerken die in het maatwerkprogramma van Delta Lloyd zijn verweven:

  • We willen de gedragsverandering vanuit de medewerkers laten komen en daarin faciliteren;
  • We motiveren leidinggevenden om te sturen op output en vertrouwen te geven;
  • We maken medewerkers enthousiast om anders te gaan werken, stimuleren de dialoog op te zoeken met leidinggevenden en verantwoordelijkheid te nemen;
  • We kiezen voor een gestructureerde aanpak en korte en krachtige interventies. 

Voorbereiding "Sterk Werk"

Het Sterk Werk expertteam heeft de basis gelegd voor het veranderprogramma. Het expertteam bestond, naast consultants van Morgens uit vijf Delta Lloydmedewerkers, allen met verschillende expertises en afkomstig uit verschillende divisies. Het expertteam heeft het maatwerkprogramma (Sterk Werk) en de (Sterke) sessies vormgegeven. Het uitgangspunt hierbij is dat de medewerkers veel invloed hebben op de onderwerpen die in hun teamsessie aan bod komen.

Sterke sessies

Het maatwerkprogramma bestaat uit 6 sessies. Alle divisies doorlopen de volgende cascade aan sessies: Sterk Leiderschap (directie en managers), Sterk Sturen (managers en teamleiders) en Sterk Werk (teamleiders en medewerkers). In deze sessies gaan directie, management en medewerkers met elkaar in gesprek over de onderwerpen die in hun team spelen.

Er worden facultatieve sessies aangeboden aan teams die de behoefte hebben aan verdieping op de volgende thema’s: flexwerken, sociale cohesie, digitaal (samen)werken en persoonlijk leiderschap. Na afloop van deze sessies weten alle medewerkers wat Sterk Werk is, wat dit van ze vraagt op het gebied van (samen)werken en welke rol zij zelf spelen om van Sterk Werk een succes te maken. 

Begeleiding

Morgens faciliteert de sessies Sterk Leiderschap en Sterk Sturen. Daarnaast heeft Morgens vijftien Sterk Werk Trainers opgeleid om de overige sessies te begeleiden. De trainers zijn afkomstig uit alle divisies van Delta Lloyd. Zij vormen de leidende coalitie van eigen medewerkers die het gezicht en de ambassadeur zijn voor de gedragsverandering voor Sterk Werk.

"De begeleiding van Morgens heeft ons geholpen om vanuit onze eigen visie en praktijk invulling te geven aan de realisatie van Het Nieuwe Werken."

Diederik van Hovell tot Westerflier, Directeur Group Business Development, Delta Lloyd

Het resultaat: Sterk Werk start vandaag

De directies hebben met elkaar bepaald welke kaders en richtlijnen ze mee willen geven aan hun medewerkers in de sessies Sterk Leiderschap. Ze zijn ook in gesprek gegaan over wat Sterk Werk voor henzelf betekent en hoe zij (hieraan) leiding gaan geven. In de sessies Sterk Sturen is open gesproken over onderwerpen die extra aandacht behoeven in de individuele teams van de managers en teamleiders. Kennis en ervaringen zijn uitgewisseld, aandachtspunten besproken, vervolgacties opgesteld en de managers en teamleiders zijn zich bewust van de rol die zij moeten pakken. De Delta Lloyd Sterk Werk Trainers zijn vol enthousiasme uit de training gekomen en zijn zeer gemotiveerd aan de slag met het faciliteren van de overige sessies.

"In de gesprekken en discussie verandert Sterk Werk van een programma in een nieuwe manier van samenwerken. Beelden worden vertaald naar gewenst gedrag en wederzijdse verwachtingen worden expliciet gemaakt. Wat gaan jij en ik morgen anders doen?"

Bas Wijnen, Voormalig Partner, Morgens

Voor meer informatie over deze case, de aanpak van Morgens bij de implementatie van Het Nieuwe Werken of het realiseren van een gedragsverandering, kunt u contact opnemen met Koen Janmaat, partner Morgens, telefoon 071 3313 640.

Koen Janmaat
Koen Janmaat
Ontvang gratis Morgens Magazine

Ontvang gratis inspiratie, kennis en updates! Schrijf je in op onze nieuwsbrief & ontvang Morgens Magazine gratis in je mailbox.

Door op verzenden te klikken ga je akkoord met de Privacyverklaring van Morgens